våre produkter

  • Andøy Energi AS
  • Org.nr: 974071940
  • Stiftet: 1946
  • Adresse: Postboks 3
  • Postnummer: 8493 Risøyhamn
  • Telefon: 76115522

Innkjøpspris

Du betaler det vi betaler inklusive offentlige avgifter og elsertifikater, + et påslag på 2 øre/kwh. Prisen følger markedet - Ingen binding -Alt på en faktura

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 35 (Påslag er 2)

Kilowattpris er 23,02.

Garantikraft

Innkjøpspris med pristak.

Oppstartsgebyret er 0 og månedsgebyret er 35 (Påslag er 4,2)

Kilowattpris er 25,43. Forrige måned var 25,02