Strømforsikringen gir deg en ekstra trygghet i hverdagen og færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget. 

Strømforsikringen koster 1,50 kr/dagen og dekker både strømforbruk og nettleie.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned.

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykmeldt.
Blir du sykmeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig.
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-.

Link til forsikringsbevis og vilkår fra Kraftalliansen

Skademeldingsskjema skal brukes uavhengig om du skal melde skade for arbeidsledighet, sykmelding eller egenandel.

Første gang du skal logge deg inn, blir du spurt om navn, epost og en access code.

Access Code er: Dinskade

Dette passordet er likt for alle kunder.

Kontaktinfo :

Tlf. 64 80 80 72 

E-post ppi@no.sedgwick.com