Med strøm til innkjøpspris får du strømmen til sammen pris som vi kjøper den for, også kjent som spotpris. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for. I tilegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifilkater. 

Prisinformasjon
Påslag ink. lovpålagte el-sertifikat4,2 øre/kWh
Månedlig fastbeløp35,-

 

Bestill innkjøpspris