Med strøm til innkjøpspris får du strømmen til sammen pris som vi kjøper den for. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for. I tilegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifilkater. 

Prisinformasjon
Påslag ink. lovpålagte el-sertifikat4,2 øre/kWh
Månedlig fastbeløp35,-

Vi tar oss av det praktiske for deg. Du trenger ikke si opp din forrige avtale, det går automatisk.

Kunder som ønsker papirfaktura betaler kr 39,- i papirfakturabegyr. Ønsker du å slippe papirfakturagebyret kan vi tilby Avtalegiro, eFaktura eller faktura på e-post.