Garantikraft fra Andøy Energi er en avtale som følger prisen på strømbørsen, samtidig som du har garanti for at din strømpris ikke overstiger det gjeldende pristaket på 65 øre/kWh.

Nytt pristak fra 04.10.2021 

NO4 - Nord - Norge 65 øre/kWh

Vi selger pr. dags dato ikke Garantikraft til andre områder unntatt NO4. Dette pga store prisforskjeller.

Fra 04.10.2021 vil kunder på Garantikraft i andre områder enn NO4 bli flyttet over på innkjøpspris.

Prisene er ekskl. mva. Prisene kan bli endret med 3 ukers varsel i henhold til kraftleveringsavtalen.

Prisinformasjon
Pristak65,00 øre/kWh
Påslag ink. lovpålagte el-sertifikater4,2 øre/kWhPremiepåslag 3 øre
Månedlig fastbeløp35,-

Vi tar oss av det praktiske for deg. Du trenger ikke si opp din forrige avtale, det går automatisk.

Kunder som ønsker papirfaktura betaler kr 39,- i papirfakturabegyr. Ønsker du å slippe papirfakturagebyret kan vi tilby Avtalegiro, eFaktura eller faktura på e-post.

Kunder som får levert strøm til husholdning i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt mva. Prisene er ekskl. mva.