Meld innflytting dersom du skal flytte strømmen til ny adresse og si opp avtalen på din gamle adresse

MELDE INNFLYTTING OG UTFLYTTING

Meld innflytting dersom du skal bestille strøm til din nye adresse, men beholde avtalen på din gamle adresse

MELDE INNFLYTTING

Velg utflytting om du kun skal si opp avtalen på adressen du flytter fra

 

MELDE UTFLYTTING