Andre produkter

Fastpris

Fastpris fra Andøy Energi Kraft er en kraftavtale hvor prisen er den samme i hele avtaleperioden

  • Prisen er bindende for begge parter.
  • Du vet hele tiden hva strømprisen er, og får ingen ubehagelige prisoverraskelser i perioden.
  • Prisene ellers i markedet kan i perioder både være over og under din pris.
  • Avtalen har et fastbeløp på kr. 35 kr pr måned
  • Ta kontakt med vår kraftavdeling på Andøy Energi på telefon 76 11 55 22 for fastpris avtale.

Personvernerklæring

Leveringsvilkår