Andøy Energi AS har til formål kjøpe og selge kraft samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Drive produksjonsanlegget i Lovika Kraftstasjon, og formidling av bredbåndstjenester. Og eventuell annen virksomhet som kan styrke selskapets økonomi og inntjeningsevne, herunder å samarbeide med eller delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Ledelse selskapet kjøper ledelse fra Andøy Energi AS

Kjell-Are Johansen – Adm. Direktør
Terje Heggelund Andreassen – Teknisk sjef
Jørn Lauritzen – Økonomisjef

Eierforhold

Andøy Energi AS eies 100 % av Andøy Energi Holding AS
 

Generalforsamlingen

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

Selskapet har 3 ansatte