Nyttig informasjon

Fritak for merverdiavgift

Husholdningskunder som bor i Nordland, Troms eller Finnmark har fritak for merverdiavgift. Se mer om dette på www.lovdata.no.

Elsertifikat

Norge og Sverige har som felles mål å øke den fornybare energiproduksjonen med 26,4 TWh innen 2020. Elsertifikater er et virkemiddel for å nå dette målet. Elsertifikatmarkedet er en økonomisk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Kundene blir pålagt å kjøpe en andel av sitt forbruk gjennom elsertifikatordningen hos sin kraftleverandør. Andøy Energi Kraft priser inkluderer kostnaden for elsertifikater. Ordningen gjelder fra 1.1.2012.

Leveringsplikt

Leveringsplikt som vi kaller det, omtales også som ventetariff. Har du ikke bestilt strøm fra en strømleverandør er din lokale netteier pålagt å levere strøm i mellomtiden. Du vil i denne perioden bli fakturert for strøm fra din netteier. Strøm på leveringsplikt er normalt en del dyrere enn vanlige strømavtaler. Denne leveransen av strøm er det vi kaller leveringsplikt.

Nettselskapet legger deg på leveringsplikt når du for eksempel har overtatt en bolig. Du får brev fra nettselskapet om å snarest velge en strømleverandør, og inntil du har gjort det får du strøm på leveringsplikt fra nettselskapet. http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Tilknytning/Leveringsplikt/

Har du leveringsplikt tariff?

Det vil da lønne seg å inngå avtale med Andøy Energi Kraft.

Bestiller du strøm hos oss i Andøy Energi Kraft trenger du ikke foreta deg noe, vi tar kontakt med nettselskapet og ordner det praktiske. Du kan bestille strøm direkte fra nettsiden vår på https://andoykraft.no/bestill-strom/

Kraftmarked

Prisen bestemmes av kraftalansen det vil si forholdet mellom hvor mye kraft vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres førs. Når forbruket øker fases dyrere kraft inn, og markedsprisen stiger. Alt som påvirker kraftbalansen påvirker også kraftprisen. På lang sikt påvirkes kraftprisen dermed av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet. På kort sikt vil kraftprisen av temperatur, nedbør og tilgang råvarepriser som olje, gass og kull. I tilegg kan fysiske ”flaskehalser” i strømnettet skape prisforskjeller mellom landsdelene. Les mer om kraftbalansen (statnett.no)

ENØK

Enøk er viktig for oss alle. Gratis energi råd og støtte til enkelte Enøk tiltak får du hos ENOVA. Les mer på www.enova.no eller ring

Husholdning        Tlf 8004900
Næring                   Tlf 08049

Bytte av kraftleverandør

Etter at avtale er inngått med Andøy Energi Kraft, vil vi sende melding til nettselskapet om leverandørskiftet. Meldingen må sendes til nettselskapet senest 6 dager før leverandørskiftet kan gjennomføres. Nettselskapet gir beskjed til din gamle leverandør om opphør. Det er ikke nødvendig å si opp avtalen med din gamle kraftleverandør, da dette gjøres ved at nettselskapet sender melding om leverandørskiftet til den gamle kraftleverandøren.

Dersom du har en kraftavtale med bindingstid (for eksempel en fastprisavtale) bør du imidlertid ta kontakt med kraftleverandøren din før du skifter til ny kraftleverandør. Dette for å klargjøre om du kommer i et erstatnings forhold til den gamle kraftleverandøren ved å skifte til en ny kraftleverandør.

Avtalegiro og efaktura

AvtaleGiro og eFaktura er de enkleste måtene å betale regninger på. Du slipper å fylle ut kontonummer og KID-nummer, og regningene blir betalt i tide.

eFaktura

Strømregningen kommer direkte til din nettbank i stedet for hjem til deg i postkassa. Du får all den informasjonen du behøver, og det gjør regningsbetalingen mye enklere. Betaling skjer ikke før du har godkjent regningen.

AvtaleGiro

Banken sørger for at regningen betales automatisk i tide, uten at du trenger å godkjenne først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer, det trenger bare være dekning på konto. Du vil automatisk få tilbud om å aktivisere eFaktura eller AvtaleGiro i din nettbank.

Kombinasjon eFaktura og AvtaleGiro

Dersom du kombinerer eFaktura og AvtaleGiro vil du motta giroen i nettbanken din, men den vil bli belastet kontoen din automatisk, slik at du ikke behøver å godkjenne den i forkant.