Strømforsikringen koster 1,50 kr/dagen. Fra 01.11.2017 dekker strømforsikringen både strømforbruk og nettleie.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned.

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykmeldt.
Blir du sykmeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig.
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-.

Link til forsikringsvilkår og skademelding skjema

Eller ring 62 20 20 50.