Administrerende direktør Kjell Are Johansen gratulerer Åse grendehus som den heldig utplukkede til årets nyttårsgave. 

14 organisasjoner søkte, og vi trekker ut en tilfeldig vinner blant de. Alle har lik sjanse. Årets bidrag økte fra 10.000 til 15.000 kroner, sier Johansen. Han hadde gjerne sett at enda flere søkte.

Leder i Åse grendehus, Tommy Søberg sier at bidraget er veldig gledelig. Vi er organisert som et SA (samvirkeforetak). Det betyr at vi ikke har anledning til å registrer oss i frivillighetsregisteret, og dermed kan vi ikke søke koronamidler, sier Søberg. Han sier at det er et hus som all idrett er avhengig av å bruke. – Det har vætt totalsvikt i inntektene i år, og dermed kunne det ikke ha passet bedre at vi vinner denne nyttårsgaven, sier han. Beløpet skal utelukkende gå til driftskostnader. – Vi har et lån som vi nedbetaler med oppsparte midler. Dette er et stort trehus uten sprinkleranlegg. Forsikringa er på 40.000 kroner. Nyttårsgaven, kombinert med lotteriet vi kjørte, vil gå til å dekke forsikring og litt av strømutgiftene, sier Søberg.

Skrevet av mette@andoyposten.no