Da er du sikret at du fortsetter å få eFaktura på vanlig måte fremover. eFaktura vil nå gå til juridisk eier av anlegget ikke til annen betaler. (eks. verge, ektefelle etc.)

eFaktura 2.0 gir mange fordeler for fakturautsender.

Vi vil alltid sende første faktura som eFaktura.

Faktura vil alltid bli sendt til juridisk mottaker.

Bedre kundeopplevelse ved leverandørbytte da forbruker ikke mottar papirfaktura.