Ny leverandør av strømforsikringen

Fra 1. desember 2020 overtar AmTrust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides også slik at det gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for personer som ikke er i arbeid.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.