• Dersom du av ulike årsaker skulle ha behov for å utsette/endre forfallsdato på fakturaen, ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg så langt det er mulig. Husk å ta kontakt med oss i god tid før forfallsdato.