• Nye krav fra myndighetene om tydeligere skille av strømselskap og nettselskap
  • Krav om å legge til rette for gjennomfakturering