• Strømmen faktureres hver måned. Du faktureres etterskuddsvis basert på forbruket ditt forrige måned.