• Vi har fått nytt kunde- og fakturasystem
  • Ny «Min Side Strøm»
  • Nytt kontonummer: 15064115402
  • Gjennomfakturering: Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene
  • Timepriser