Historien bak Nordlysnett

Gjennom hele Norge er det laget et nettverk av datakabler som kalles for stamnettet. Dette stamnettet er så koblet til tilsvarende stamnett i Europa som så er koblet til Asia, Amerika og så videre.

Frem til 2003 har dette stamnettet vært nærmest utilgjengelig eller vanskelig å nå fra Andøy, men etter at NASA signaliserte et behov for høyhastighetsforbindelse mot den norske satelittstasjonen SvalSat på Svalbard fikk Andøy endelig muligheten til fast tilkobling til stamnettet.

Kabelen fra Svalbard går nemlig i land i Andøy, og derfra videre inn til Harstad hvor den er koblet på resten av internett.

Ved å kombinere ressursene hos Andøya Rakettskytefelt og Andøy Energi, ble Nordlysnett dannet og har fått tildelt en del av kabelen mellom Andøy og Harstad.